هنگ کنگ بلیط فوق امنیتی

ابعاد: دلخواه * دلخواه * -
واحد: عدد
این نوع بلیط های کاغذی با رویه فویل و با آپشن های امنیتی از جدیدترین نوع بلیط ها که در سال 2012-2013 برنده جوایز مختلفی در آسیا و اروپا گردیده موارد استفاده این نوع محصول جهت کارت های گارانتی ، بلیط های کنسرت ، کارت های عضویت ،بن های خرید و ... می باشد
کد
بلیط امنیتی

هنگ کنگ بلیط فوق امنیتی

مستندات محصول

بلیط امنیتی 1
Download