گروه محصولات
لیبل هولوگرام (5)
هولوگرام (4)
بلیط فوق امنیتی کاغذی (1)
انواع کارت هاي عروسي با برش هاي خاص و عکس هولوگراف (1)
انواع چسب ( نواری ، نواری و کاغذی با قابلیت چاپ، چ (3)
مواد اوليه صنايع سلولزي بهداشتي (11)
انواع مقواي پشت طوسي و پشت سفيد در کليه عرض ها و گ (0)
مواد اولیه چاپ ( انواع ریبون ) (1)