بلیط فوق امنیتی کاغذی

موارد استفاده این نوع محصول جهت کارت های گارانتی ، بلیط های کنسرت ، کارت های عضویت ،بن های خرید و ... می باشد.