لیبل هولوگرام

مهر کردن هولوگرام به وسیله حرارت

به منظور نصب هولوگرام به روش مهر کردن حرارتی بر روی اجناس گوناگون همانند هولوگرام هایی که بر روی کارت های اعتباری ، پاکت های سیگار و کارت های گارانتی و غیره نصب می شوند.

این نوع لیبل هولوگرام فوق امنیتی که بصورت ضربی و خطی بر روی لیبل پشت چسب دار مهر شده و نیاز مشتری رابصورت یکپارچه متشکل از برچسب، جهت واردکردن اطلاعات کالا

و فویل حرارتی اختصاصی آن شرکت، جهت اصالت و امنیت آن کالا را تامین می نماید.